Inne świadczenia medyczne dla pobytów pełnopłatnych
Wizyta lekarska /każdorazowo/ 25,00
Pomiar podstawowych parametrów /pomiar RR, tętna, temperatury/ 5,00
Wykonanie opatrunku /zawiera jałowe gaziki, bandaż, przylepiec/ 10,00
Badanie poziomu cukru /glukometrem/ 5,00
Iniekcja domięśniowa 10,00
Iniekcja dożylna 15,00
Kroplówka - dożylne podanie mikroelementów, witamin, płynu fizjologicznego, glukozy, itp. /jeden wlew/ 60,00
Podawanie insuliny /lek pacjenta/ 5,00
Pakiet badań laboratoryjnych /morfologia, cholesterol, trójglicerydy, glukoza, alat, apat, OB, TSH-kobiety, PSA-mężczyźni/ 60,00
Transport sanitarny zgodnie z tabelą opłat określoną przez szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim
 
Pozostałe świadczenia
Wyżywienie całodzienne 35,00
 Śniadanie 10,00
 Obiad w dni powszednie lub w pakiecie (min. 3 dni) 15,00
 Obiad w niedziele 18,00
 Kolacja 10,00
Wymiana pościeli na życzenie 10,00
Wymiana ręcznika na życzenie 2,00

 

 

 

Szybki kontakt

Rezerwacja

Promocje na maila