Polityka Jakości Sanatorium Uzdrowiskowego POLEX z siedzibą w Ciechocinku


Świadczymy stacjonarne i ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji. W swojej pracy wykorzystujemy wielowiekowe
tradycje leczenia opartego o naturalne zasoby uzdrowiskowe i osiągnięcia nowoczesnej fizjoterapii i rehabilitacji. Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i grupowych. Cechuje nas wysoka etyka zawodowa i profesjonalne podejście, ale Pacjenci cenią nas także za przyjazną atmosferę i życzliwość w codziennych kontaktach.

Chcąc zapewnić:naszym pacjentom - wysoki poziom usług, naszym pracownikom - poczucie bezpieczeństwa, a firmie trwałą i stabilną pozycję na rynku usług medycznych, Zarząd Spółki postanawia: systematycznie poszerzać zakres świadczonych usług, we wszystkich działaniach uwzględniać obowiązujące przepisy i wymagania dotyczące realizowanych usług, na każdym stanowisku pracy zapewnić kompetentny i przyjazny personel, świadomy i zaangażowany w działania na rzecz poprawy jakości usług i zadowolenia klienta, sukcesywnie poprawiać standard warunków bytowych
pacjentów, utrzymywać sprzęt, urządzenia oraz środowisko świadczenia usługi i pracy w stanie gwarantującym ich sprawność, bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie, utrzymać jako podstawę systemu zarządzania wymagania norm ISO serii 9000 i HACCP, monitorować i doskonalić ich skuteczność.

Powyższe cele są uszczegółowione w odrębnym dokumencie, zatwierdzone do realizacji i okresowo weryfikowane.

 

 

Szybki kontakt

Rezerwacja

Balneoklinika.eu

logo Balneoklinika 1